onsdag 27. januar 2016

Fordypningsoppgave

Patrik Larsson 


I min fordypningsoppgave har jeg valgt å la meg inspirere av Partik Larsson. Larsson er en Svensk naturfotograf som er mest kjent for bilder av hav, landskap og bølger. Han har et stort engasjement når det kommer til nye fotografer, og har i den anledning holdt en rekke forelesninger og kurs om fotografering. Hans arrangementer og ikke minst bloggen, http://fotografpatriklarsson.se/ , ga meg kunnskaper og inspirasjon for å utvikle meg som fotograf. Dette er en av grunnene for at jeg ville være mer om hans metoder. På nettsiden og bildene skjønner man at han sitter inne med mye kunnskap man kan ta lærdom av. Selv sier han at han lever for å inspirere andre og fotografere, så dette er noe han virkelig brenner for. Hans rolle som fotograf foregår i det landskapet han trives best i, og det var sånn jeg fikk ideen til mine bilder. Inspirert av hans ideer og teknikker har jeg valgt å fotografere mitt favoritt miljø her i Arendal.

Jeg blir veldig inspirert av bildene til Patrik Larsson fordi han får frem livet i naturen. I flere av bildene tar han i bruk en kontrast for å skape liv i bildet. Motivene er vakre, og spesielt fint er det at bildene hans er tatt i nærområdet hvor han er bosatt. Han viser at man ikke trenger å gå langt for å finne fantastiske motiver. Dette setter også et mer personlig preg over bildet. Elementene i bildene hans står i et forhold til hverandre som gjør at de fremmer og utfyller hverandre, og dette liker jeg svært godt. Det skaper en helhet i bildet som fremmer liv og spenning. Bortsatt fra dette er det lite informasjon å finne om fotografen.
Bildet ovenfor er et av de bildene jeg likte best av fotografen, og har derfor valgt å analysere dette. I fordypningsoppgaven skal vi beskrive denotativet i bildet. Det er tatt fra normalperspektiv hvor kameravinkelen er i samme høyde som motivet. Man ser livet i bølgene som skylles oppover fjellsiden. Lyset ved horisonten viser at bildet er tatt i "den blå timen". Dette er en periode mellom dag og natt, hvor lyskvaliteten er helt spesiell. Lyset blir i denne sammenheng brukt på en kunstnerisk måte som fremmer stemningen i bildet.  Solen er på vei opp, og bølgene bygger seg stadig større. Det er en fredfull plass, hvor fotografen kan nyte utsikten helt alene. De mørke skyene tyder på at det snart blir uvær, og legger spenning over bildet. Horisonten danner en horisontal linje i bildet som skaper en fin balanse. Linjenes rolle i dette motivet fører oss fra fotografens ståsted, ut mot horisonten, deretter videre ut på det mørke og åpene havet.

Den neste delen av bildeanalysen er den konnotative analysen, hvor jeg skal fortelle min oppfattelse av bildet. Det er vanskelig å si si noe konkret om bildet ettersom det ikke inneholder noen personer som kan sildre uttrykk eller følelser. Utifra lysforholdene i bilder og hvordan været fremstilles tolker jeg det som en sen og kald høstkveld. Jeg ser for meg en ensom mann som sitter å speider ut over det åpne havet. Jeg tror bevegelsen og lysforholdene i bildet kan ha overføringsverdi til mannens liv. De fine fargene skildrer glede og opplevelser, men nå begynner det å se mørkere ut. Mørket representerer død eller frykt, og mannen kan på mange måter også frykte uværet som er i ferd med komme innover land. Man kan nok så sikkert si at han var fredfull da han ankom stedet, men fikk grøssninger gjennom kroppen da han så hvor raskt uværet var på vei. Dette var min tolkning av bildet, men bildet kan selvsagt ha en rekke andre betydninger. 

Symbolikken i bildet kommer frem gjennom fargene. Den rødlige delen av himmelen kan symbolisere kjærlighet, men også hat. Det kan tolkes som at kjærligheten dør ettersom fargene langsomt blir mørkere. Hatet kan føre til en tragedie hvor mørkets rolle blir symbol på død eller et mysterium. Svart er nattens farge og kan bære svart magi. Dette er ondsinnet og kan tolkes som depresjon eller at noen har begått synd. På en annen side kan mørket tolkes som sorg. Bølgene på sin side symboliserer drøm, og medfører en mer beroligende følelse. Bildet kan tolkes som en vondt drøm der den drømmende personen er uskyldig og fredfull. Det ser ut til at drømmen er i ferd med å utvikle seg til et mareritt. Bølgene blir større, og med dette blir drømmen stadig mer dramatisk.

Når det kommer til fototeknikken har fotografen valgt et naturmotiv. Han har tatt bildet i solnedgangen på en overskyet dag. Dette kan ha overføringsverdi til manges tanker og følelser på en mørk høstdag. Bildet hadde passet perfekt til å hengt på veggen. Fargene på himmelen og bølgene er kunst av naturlige naturkrefter. Jeg syntes det er fantastisk at fotografer kan fange slike øyeblikk i hverdagen, og få frem et slikt kunstnerisk uttrykk. Alt i alt har dette bildet inspirert meg, og jeg gleder meg til å vise frem mitt bilde med sitt personlige særpreg.


R E S U L T A T

Jeg har i denne perioden tatt bilder som er inspirert av  fotografen, Patrik Larsson. Det jeg liker best med hans fotografier er livet i naturen. Dette har jeg tatt inspirasjon fra, og ønsker gjennom mine bilder å fremme naturens krefter. Under fotoprosessen inspirerte han meg til å legge hovedfokus på fjell, himmel og hav. Disse elementene i samspill med hverandre laget et livlig foto som representerer den norske kysten på en veldig vakker måte. Læringsmålene for denne perioden er å bruke ulike visuelle virkemidler i skapende arbeid og bruke de ulike fotografiske teknikkene rett. Dette har jeg gjort i min fordypning, og man kan se resultatene nedenfor.


Dette bildet er tatt med mitt speilreflekskamera, Canon EOS 450D. Har også tatt i bruk stativ da jeg tok bildene for å få den så klare som mulig. Bildet er tatt tidlig om morgenen for å få frem de vakre fargene naturen har å by på, dette har også Patrik Larsson lagt vekt på i sine bilder. Det er vinter, og det var vært svært få dager med klar himmel. De grå skyene og de mørke vinterfargene syntes jeg hadde en positiv innvirkning på mitt foto. Det er soloppgang, og det ser ut som et uvær er på vei. På lik linje med Larsson har jeg tatt bildene i normal perspektiv. Dette perspektivet funket best på dette motivet for å ikke legge for mye fokus på fjellet eller himmelen.  Jeg har tatt bilde med liten lukketid for å få frem detaljene i bølgene. Vi ser at bølgene er i bevegelse, og i samspill med himmelen  det skaper dette liv i hele bildet. Bildet er redigert ved hjelp av "Photoshop" hvor jeg har brukt redigeringene "Contrast" og "curves".På mitt andre bilde har jeg valgt å legge mer vekt på land, i motsetning til det forrige. Jeg ønsket å ha med ett av hvert for å fremme bølgene i det ene, og hvordan de slår innover land på det andre. Det er fortsatt tidlig, og man ser solen komme svakt opp av horisonten i høyre hjørnet. Fargene fra solnedgangen skaper en mystisk stemning, og et livlig preg. Her ser man at de kraftige bølgene skremmer måkene fra kystlinjen. Måkene styrker forståelsen av livet i bildet. Bildet er redigert ved hjelp av "Photoshop" hvor jeg har brukt redigeringene "contrast" og "curves".Det tredje bildet er tatt en time etter de andre. Her ser man hvordan fargene på himmelen, havet og solen har forflyttet seg. Det er spennende å se hvordan naturen går sin gang. Bølgene er blitt kraftigere, og mye større. Kraften av bølgene skyller vannet langt oppover fjellet. Himmelen har fått en drastisk farge endring. Skyene er blitt rosa, og det ligner nesten en solnedgang som i bildene til Patrik Larsson. Bildet er redigert ved hjelp av "Photoshop" hvor jeg har brukt redigeringene "brightness" og "curves".


Her ser man bildet i svarthvitt. Jeg syntes det er morsomt og spennende å se hvordan uttrykket i bildet kan endre seg i så stor grad bare på grunn av fargevalget. Bildet overfor forbinder jeg med glede og romantikk, disse oppfatningene står i kontrast til dette. Tolkningen min av dette bildet er død og sorg. Bølgene er kraftige, og man kan assosierer dem med kamp eller krig. Bildet er redigert ved hjelp av "Photoshop" hvor jeg har brukt redigeringene "blackandwhite" og "curves".


E G E N V U R D E R I N G

Denne oppgaven har vært både utfordrende og spennende. Det var gøy at vi fikk frie tøyler til å velge fotograf til inspirasjon selv. Dette medførte nye kunnskaper om flere ulike fotografer, og om deres fototeknikker. Da jeg endelig hadde valgt fotograf, var det en utfordring å tenke nytt og annerledes fra fotografen. Så fort jeg var kommet meg ut i naturen, syntes jeg dette gikk mye bedre enn jeg tenke i utgangspunktet. Fotografen jeg valgte å ta inspirasjon fra har mange gode bilder, og jeg lærte å utføre en bildeanalyse i praksis. Dette var nytt for meg, men syntes det var gøy å sette ord på bildet ved hjelp av symbolikk, fototeknikk og det konnotative. Dette fikk meg til å tenke på samspillet i bildet, og det kunstneriske uttrykket et bilde kan gi. Jeg har ikke tenkt også slike ting før denne oppgaven, og merker jeg nå ser på nye bilder med et mer åpent sinn.  Denne fordypningsoppgaven har en selvstendig form, og det er en annen ting som har vært lærerikt og interessant. Vi fikk skoletimene til disposisjon, og disse måtte brukes effektivt. Det var motiverende og jobbe mot en bestemt tidsfrist. Ettersom vi kunne jobbe når på døgnet vi ville, fikk jeg muligheten til å stå opp tidlig å ta disse bildene. Dette kunne jeg ikke gjort ellers, ettersom jeg hadde vært på skolen. Vi kunne disponere tiden bedre, og man kunne bevege seg utenfor sentrum. På grunnlag av dette føler jeg at prosessen har medført mer spennende motiver. Lyset er også vakrest i sol- oppgangen eller nedgangen. Jeg har klart å jobbe strukturert gjennom hele perioden, og med dette har jeg klart å bli ferdig til tidsfristen.  Gjennom denne oppgaven har jeg oppfylt læreplanmålene/kompetansemålene og syntes denne type arbeid passet meg bra. Ved selvstendig jobbing har jeg i enda større grad fått utfordret og lært nye ting om redigeringer i Photoshop, bildetakning og planlegging. Jeg har gjennom hele prosessen tatt i bruk ferdigheter og kunnskaper fra tidligere i høst. Det er ekstra gøy når du føler du mestrer det du holder på med. Jeg vil si meg fornøyd mer resultatet, og syntes selv at jeg har fått frem gode bilder. Bildene er ikke like til min fotograf, men man kan se noen likhetstrekk når det kommer til motivet forøvrig og lys. I denne oppgaven har jeg klart å formidle mine kunnskaper gjennom bildene. Jeg har også vist et personlig særpreg, og hvor stor betydning redigeringen har for uttrykket og det ferdige produktet. Ser frem til flere oppgaver, hvor jeg kan vise frem mine kunnskaper i faget. Syntes oppgaven har vært kjempe gøy og  lærerik!